صفحه اصلی ارتباط با ما انتخاب نوع ماشین نقشه لندیگراف اطلاعات گمرک و بنادر
خدمات گمرک و ترخصی کالا در استان اردبیل
گمرک اردبیل

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک اردبیل

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک اردبیل

اردبیل

جاده اردبیل – آستارا , روبروی فرودگاه اردبیل

045-33823793

نماینده جی سرویس در گمرک گمرک اردبیل

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک گمرک اردبیل

تلفن تماس

...

...

گمرک بیله سوار

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک بیله سوار

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک بیله سوار

بیله سوار

بیله سوار- خیابان گمرک

045-32823917

نماینده جی سرویس در گمرک بیله سوار

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک بیله سوار

تلفن تماس

علی دادجو

09144522426

عمرانی

09104587277

بابازاده

09357355737

گمرک آستارا

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک آستارا

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک آستارا

آستارا

آستارا - خیابان فارابی

013-44810923

نماینده جی سرویس در گمرک آستارا

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک آستارا

تلفن تماس

آرش دولت زاده

09367559500