صفحه اصلی ارتباط با ما انتخاب نوع ماشین نقشه لندیگراف اطلاعات گمرک و بنادر
خدمات گمرک و ترخصی کالا در استان مازندران
گمرک ساری

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک ساری

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک ساری

شهرستان ساری

ساری – جاده دریا – کیلومتر 8 – گمرک ساری

33687448-011

نماینده جی سرویس درگمرک ساری

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک ساری

تلفن تماس

...

...

گمرک امیراباد

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک امیراباد

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک امیراباد

شهرستان بهشهر

بهشهر – گمرک امیرآباد

34623464-011

نماینده جی سرویس درگمرک امیراباد

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک امیراباد

تلفن تماس

...

...

گمرک نوشهر

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک نوشهر

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک نوشهر

شهرستان نوشهر

نوشهر – روبروی درب خروجی بندر نوشهر – اداره کل گمرک استان مازندران

52339486-011

نماینده جی سرویس درگمرک نوشهر

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک نوشهر

تلفن تماس

...

...

گمرک آمل

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک امل

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک امل

امل

آمل – خ فجر – روبروی شرکت فرآورده های لبنی کاله – گمرک آمل

44279203-011

نماینده جی سرویس درگمرک امل

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک امل

تلفن تماس

...

...

گمرک فریدونکنار

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک فریدونکنار

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک فریدونکنار

فریدونکنار

فریدونکنار ، جاده بین شهری فریدونکنار –بابلسر ، روبروی کمربندی ، گمرک فریدونکنار

011-35665901

نماینده جی سرویس درگمرک فریدونکنار

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک فریدونکنار

تلفن تماس

...

...