صفحه اصلی ارتباط با ما انتخاب نوع ماشین نقشه لندیگراف اطلاعات گمرک و بنادر
خدمات گمرک و ترخصی کالا در استان آذربایجان شرقی
گمرک تبریز

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک تبریز

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک تبریز

تبریز

میدان راه آهن-اول بلوار کارگر

041-34459611

نماینده جی سرویس در گمرک تبریز

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک تبریز

تلفن تماس

...

...

گمرک نوردوز- جلفا

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک نوردوز- جلفا

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک نوردوز- جلفا

جلفا

جلفا-سیه رود

041-42086327

نماینده جی سرویس در گمرک نوردوز- جلفا

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک نوردوز- جلفا

تلفن تماس

...

...

گمرک مراغه

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک مراغه

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک مراغه

مراغه

مراغه - یوسف آباد – بعد ایستگاه راه آهن – سه راه یوسف آباد – جنب سیلو

041-37274004

نماینده جی سرویس در گمرک مراغه

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک مراغه

تلفن تماس

...

...

گمرک بناب

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک بناب

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک بناب

بناب

شهرک صنعتی بناب- داخل کارخانه ورق کارتن سبز

041-37780581

نماینده جی سرویس درگمرک بناب

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک بناب

تلفن تماس

...

...

گمرک سهلان

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک سهلان

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک سهلان

تبریز

جاده تبریز – مرند ، روبروی پایانه

041-32463405

نماینده جی سرویس درگمرک سهلان

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک سهلان

تلفن تماس

...

...

گمرک فرودگاه شهید مدنی تبریز

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک فرودگاه شهید مدنی تبریز

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک فرودگاه شهید مدنی تبریز

تبریز

بلوار فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز

041-32606176

نماینده جی سرویس درگمرک فرودگاه شهید مدنی تبریز

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک فرودگاه شهید مدنی تبریز

تلفن تماس

...

...