صفحه اصلی ارتباط با ما انتخاب نوع ماشین نقشه لندیگراف اطلاعات گمرک و بنادر
خدمات گمرک و ترخصی کالا در استان آذربایجان غربی
گمرک ارومیه

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک ارومیه

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک ارومیه

ارومیه

ارومیه-بلوار آزادی -روبروی سیلو

044-32773064

نماینده جی سرویس در گمرک ارومیه

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک ارومیه

تلفن تماس

...

...

گمرک سرو-ارومیه

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک سرو-ارومیه

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک سرو-ارومیه

سرو - ارومیه

ارومیه-کیلومتر 55 جاده سرو- سرو

044-32444399

نماینده جی سرویس در گمرک سرو-ارومیه

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک سرو-ارومیه

تلفن تماس

...

...

گمرک خوی

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک خوی

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک خوی

خوی

خوی -بلوار ولایت فقیه – روبروی شرکت نفت

044-36267229

نماینده جی سرویس در گمرک خوی

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک خوی

تلفن تماس

...

...

گمرک تمرچین - پیرانشهر

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک تمرچین - پیرانشهر

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک تمرچین - پیرانشهر

پیرانشهر-تمرچین

تمرچین در 11 کیلومتری شهرستان پیرانشهر

044-

نماینده جی سرویس در گمرک تمرچین - پیرانشهر

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک تمرچین - پیرانشهر

تلفن تماس

...

...

گمرک حاج عمران - پیرانشهر

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک حاج عمران - پیرانشهر

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک حاج عمران - پیرانشهر

پیرانشهر-حاج عمران

در کیلومتر 15 غرب پیرانشهر قرار دارد

044-

نماینده جی سرویس در گمرک حاج عمران - پیرانشهر

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک حاج عمران - پیرانشهر

تلفن تماس

...

...

گمرک بازرگان ماکو

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک بازرگان ماکو

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک بازرگان ماکو

ماکو

شهرستان ماکو-شهر بازرگان- خ سربازان گمنام

044- 34372215

نماینده جی سرویس در گمرک بازرگان - ماکو

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک بازرگان - ماکو

تلفن تماس

...

...

گمرک رازی خوی

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک رازی خوی

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک رازی خوی

خوی - فطور

- بخش قطور گمرک رازی خوی

044-36537242

نماینده جی سرویس درگمرک رازی خوی

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک رازی خوی

تلفن تماس

...

...